Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • uz ISO 9001:2008 balstītas kvalitātes vadības sistēmas turpmāka izstrāde un uzturēšana (darbs ar izmaiņām procesos, neatbilstību vadība, jaunu procesu dokumentēšana utt.);
 • kvalitātes iekšējā audita plānošana un organizēšana;
 • Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Kvalitātes vadības grupas sēžu un pārvaldības pārskates organizēšana;
 • CSP kvalitātes dokumentu izstrāde un aktualizēšana.

Darba pienākumu veikšanas gaitā jāsadarbojas ar CSP struktūrvienībām un dažādu līmeņu darbiniekiem – jāmāk organizēt, paskaidrot, jāpanāk rezultāts.

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Izglītība vai apmācības vismaz 40 stundu apjomā kvalitātes vadības jomā;
 • darba pieredze kvalitātes vadības sistēmas (KVS) uzturēšanā un/vai konsultēšanā KVS ieviešanas un uzturēšanas jautājumos;
 • zināšanas par normatīvo aktu projektu izstrādi valsts pārvaldē;
 • C līmeņa 2.pakāpes latviešu valodas zināšanas (ļoti labas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Word, Excel, PowerPoint; QPR Process Designer);
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas prezentācijas prasmes;
 • prasme elektroniski strādāt ar liela apjoma dokumentiem;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē.

Amata apraksts (.doc)

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 756,00 euro līdz 856,00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

Pieteikšanās termiņš: 
01.10.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.