Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Darba samaksas statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties Darba samaksas struktūras apsekojuma datu vākšanas un apstrādes procesā;  veikt apsekojumā iegūto rādītāju analīzi;
 • veikt atalgojuma ikgadējo rādītāju aprēķinus saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem un daļas darba plānu;
 • izstrādāt esošo un jaunu rādītāju iegūšanas metodoloģiju, izmantojot administratīvos datu avotus;
 • sagatavot regulāros statistisko datu kopsavilkumus CSP datubāzēm, publikācijām un citiem datu lietotājiem saskaņā ar daļas darba plānu;
 • piedalīties projektos, kas saistīti ar darba samaksas statistiku; sagatavot projektu ziņojumus.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā vai ekonomikā;
 • vēlama pieredze informācijas apstrādē un analīzē;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Access, MS Excel);
 • zināšanas darbam ar MS Access programmu un pieredze apjomīgas informācijas apstrādē un analīzē tiks uzskatītas par priekšrocību.

Amata apraksts (.docx)

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 670.00 līdz 750.00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

Pieteikšanās termiņš: 
06.09.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.