Darba piedāvājums - vecākais referents

Struktūrvienība: 

Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
  • informatīvās saiknes uzturēšana starp Pārvaldi un ES statistikas biroju (Eurostat), kā arī starp Pārvaldi un citām starptautiskām organizācijām (OECD, AN ECE u.c.) ar statistikas nozari saistītos jautājumos;
  • Eurostat dokumentu aprites koordinēšana Pārvaldē (materiālu izvērtēšana, viedokļu apkopošana, priekšlikumu sagatavošana).
Prasības pretendentam: 
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams - Eiropas studijās), kas papildinātas ar kursiem ES jautājumos;
  • zināšanas un izpratne par ES lēmumu pieņemšanas procedūru;
  • pamatzināšanas par  Eiropas Savienības Statistikas sistēmas uzbūvi;
  • darba pieredze sadarbībā ar ES institūcijām;
  • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint , Internets);
  • labas angļu valodas zināšanas (ne zemāk kā B2 līmenis mutiski un rakstos);
  • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts ir šeit (.doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 664,00 euro līdz 750,00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

Pieteikšanās termiņš: 
01.07.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.