Darba piedāvājums - vecākais referents

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments,
Lauksaimniecības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • Statistiskā lauku saimniecību reģistra metodoloģiskā un organizatoriskā vadība, sadarbības organizēšana ar administratīvo datu turētājiem;
 • veikt administratīvo reģistru informācijas integrāciju Lauku saimniecību reģistra datu bāzē;
 • koordinēt Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijas atjaunošanu, datu analīzi un kvalitātes izvērtēšanu;
 • nodrošināt datu pieprasījumu izpildi savas kompetences ietvaros;
 • iesaistīties starptautisko projektu realizācijā lauksaimniecības statistikas jomā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai matemātikā;
 • zināšanas un izpratne par ES un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem lauksaimniecības jomā;
 • pieredze statistiskās informācijas apstrādē un analīzē;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint);
 • angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts ir pieejams šeit (doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
20.02.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.