Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Dzīves līmeņa statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • Savas kompetences ietvaros piedalīties mājsaimniecību sociāli-ekonomisko izlases apsekojumu datu sagatavošanā, apstrādē un analīzē.
 • Pastāvīgi veikt datu apstrādes (tabulācijas) uzdevumus ar statistikas programmu SPSS.
 • Iegūtos rezultātus izmantot analītiskajā darbā un datu kvalitātes pilnveidošanā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila) vai matemātikā;
 • pieredze darbā ar statistiku vai apsekojumiem, datu analīzi, mikro-datu apstrādi;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word);
 • pieredze darbā ar statistikas programmu SPSS;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
   

Amata apraksts ir pieejams šeit (docx).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
13.02.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.