Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Gada nacionālo kontu daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • veikt statistisko rādītāju apkopošanu, aprēķinu un analīzi gada iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekta rādītāju iegūšanai un to piemērošanu piedāvājuma–izlietojuma tabulu vajadzībām;
 • pilnveidot finanšu korporāciju institucionālā sektora rādītāju aprēķinu metodoloģiju, veikt aprēķinus piedāvājuma–izlietojuma tabulu vajadzībām;
 • analizēt daļas vajadzībām lietoto pieejamo bāzes informāciju un sniegt priekšlikumus par jaunu informācijas avotu piesaistīšanu un/vai nepieciešamajām izmaiņām informācijas avotu saturā, statistisko datu plūsmu organizēšanā;
 • piedalīties statistisko datu publikāciju sagatavošanā, veikt publicēto datu analīzi un revīzijas; nodrošināt statistikas datu pieprasījumu izpildi savas kompetences ietvaros.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs;
 • izpratne par Eiropas statistikas sistēmu un dalībvalstu statistikas iestāžu lomu tajā;
 • vēlamas zināšanas par nacionālo kontu sistēmu;
 • vēlama darba pieredze ekonomisko rādītāju apkopošanā un analīzē;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470.00 (atbilstoši pieredzei profesionālajā jomā)

Pieteikšanās termiņš: 
04.07.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.