Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Dzīves līmeņa statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
  • apkopot un sagatavot informāciju par likumpārkāpumiem un sabiedrībai nevēlamām parādībām, kā arī citiem dzīves līmeņa statistikas jautājumiem;
  • piedalīties mājsaimniecību apsekojumu metodoloģisko materiālu izstrādē un apsekojumu rezultātu apstrādē, analīzē un publikāciju sagatavošanā.
Prasības pretendentam: 
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila) vai matemātikā;
  • pieredze darbā ar statistiku vai apsekojumiem;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office aplikācijas: MS Excel, MS Word) un ar statistisko programmu SPSS;
  • labas angļu valodas zināšanas;
  • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
  • pieredze darbā, saistītā ar likumpārkāpumu uzskaiti un statistiku, tiks uzskatīta par priekšrocību.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470.00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
27.05.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijuiesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.