Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments,
Lauksaimniecības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • savlaicīgas un ticamas statistiskās informācijas par lauksaimniecību apkopošana, analīze un izplatīšana;
 • datu ieguves metodoloģiskā un organizatoriskā vadība, sadarbība ar respondentiem un statistikas datu lietotājiem;
 • līdzdalība statistisko datu publikāciju sagatavošanā, CSP datubāzes tabulu pilnveidošanā;
 • statistikas datu pieprasījumu izpildes nodrošināšana savas kompetences ietvaros;
 • iesaistīšanās starptautisko projektu realizācijā lauksaimniecības statistikas jomā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība lauksaimniecībā vai ekonomikā;
 • zināšanas un izpratne par ES un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem lauksaimniecības jomā;
 • pieredze informācijas apstrādē un analīzē, un darbā ar datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint);
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470.00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
04.04.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums, aptaujas lapa un apliecinājuma veidlapa par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.