Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments
Darba samaksas statistikas daļa

Amats: 

vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • pildīt īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāju pārskata vadītāja pienākumus;
 • izstrādāt un aktualizēt īstermiņa statistikas un brīvo darbvietu rādītāju aprēķina metodoloģiju atbilstoši ES prasībām;
 • veikt īstermiņa statistikas un brīvo darbvietu rādītāju apkopošanu, aprēķinu un analīzi, sagatavot rādītājus publicēšanai, sagatavot kvalitātes ziņojumus;
 • piedalīties projektos, kas saistīti ar īstermiņa statistiku un statistiku par brīvajām darbvietām, sagatavot projektu ziņojumus;
 • veikt nodarbinātības un citu rādītāju aprēķinus no administratīvajiem datu avotiem;
 • izstrādāt jaunu rādītāju iegūšanas metodoloģiju, izmantojot administratīvos datu avotus.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai statistikā;
 • vēlama pieredze darbā ar datubāzēm;
 • vēlama darba pieredze statistiskās informācijas apkopošanā, apstrādē un analīzē;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas : Access, Excel, Word );
 • zināšanas darbam ar MS Access programmu datu apstrādē un pieredze izlases apsekojumu organizēšanā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470.00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
01.04.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijuiesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853