Darba piedāvājums - vecākais referents (2 amatu vietas)

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents (2 amatu vietas)

Pamatpienākumi: 
 • veikt ārējās tirdzniecības statistikas datu kvalitātes analīzi, nepieciešamos aprēķinus, sagatavot datu apkopojumus un slēdzienus;
 • sagatavot informāciju par ārējo tirdzniecību datu lietotājiem (starptautiskajām organizācijām, Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem, citām CSP struktūrvienībām);
 • sagatavot nepieciešamo informāciju par ārējo tirdzniecību izplatīšanu CSP publiskajām datu bāzē.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā vai informācijas tehnoloģiju jomā;
 • darba pieredze liela apjoma informācijas apstrādē un datu analīzē ne mazāka par gadu;
 • pamatzināšanas  par Eiropas statistikas sistēmu un dalībvalstu statistikas iestāžu lomu tajā;
 • zināšanas un izpratne par ārējās tirdzniecības nozares jautājumiem;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Access);
 • pieredze darbā ar skaitļošanas programmuIBM SPSS Statistics;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amatu apraksts pieejams šeit (.docx).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
14.11.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.