Darba piedāvājums – stratēģiskais personālvadības partneris

Struktūrvienība: 

Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments,
Personāla daļa

Amats: 

Stratēģiskais personālvadības partneris

Pamatpienākumi: 
 • atbilstoši kompetencei piedalīties personāla politikas plānošanas, ieviešanas un pārraudzības procesu nodrošināšanā;
 • izstrādāt un īstenot personāla attīstības stratēģiju, un nodrošināt personāla individuālo attīstības un apmācību plānu izveidošanu un realizēšanu;
 • organizēt un pārraudzīt pārvaldes nodarbināto mācību un cita veida kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu īstenošanu;
 • izstrādāt priekšlikumus un piedalīties jaunu personālvadības instrumentu izstrādē un ieviešanā, kopumā veicinot esošās motivēšanas sistēmas attīstību;
 • konsultēt, sniegt priekšlikumus un atbalstu struktūrvienību vadītājiem un nodarbinātajiem visu personāla vadības jautājumu risināšanā;
 • plānot, organizēt, saturiski un tehniski uzturēt e-mācību vietni “CSP e-skola”;
 • sagatavot pārskatu, metodisko materiālu, rīkojumu, iekšējo normatīvo aktu, viedokļu, vēstuļu un citu dokumentu projektus.

Amata apraskts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība personāla vadībā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar kursiem personāla vadībā;
 • zināšanas un pieredze personāla attīstības un karjeras plānošanas vai citu ar personāla motivēšanu saistītu procesu ieviešanā un vadīšanā;
 • zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā, kas regulē valsts civildienesta un darba tiesiskās attiecības;
 • pieredze darbā ar personāla uzskaites datu bāzēm, piemēram, Resursu vadības sistēmu Horizon vai līdzīgu;
 • zināšanas un izpratne personāla iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • ļoti labas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel);
 • labas angļu valodas zināšanas.
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

1050–1250 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 30. saimes IVB līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
23.02.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus  - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas  pa tālruni 67366851.

 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.