Darba piedāvājums - Statistiķis

Struktūrvienība: 

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

Amats: 

Statistiķis

Pamatpienākumi: 
 • analizēt un apstrādāt Valsts Ieņēmumu dienesta sniegto ikmēneša un ikgadējo informāciju, importēšanai Statistikas uzņēmumu reģistra datu bāzē;
 • analizēt un apstrādāt Uzņēmumu reģistra datu bāzes turētāja SIA “LURSOFT IT” ikmēneša un ikgadējo informāciju, importēšanai Statistikas uzņēmumu reģistra datu bāzē;
 • veikt regulāru uzņēmumu ekonomiskās aktivitātes analīzi un veikt nepieciešamos labojumus Statistikas uzņēmumu reģistrā;
 • veikt regulāras Statistikas uzņēmumu reģistrā ievadītās informācijas pārbaudes;
 • piedalīties uzņēmumu grupu ikgadējās informācijas aktualizācijā;
 • veikt statistikas vienību klasificēšanu un aktualizāciju atbilstoši valsts likumdošanai un ES noteiktajām prasībām;
 • sadarboties ar statistikas apsekojumu vadītājiem un veidlapu apstrādātājiem Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas jautājumos;
 • piedalīties Eurostat rīkotajos projektos ar Statistikas uzņēmumu reģistra uzturēšanu saistītās jomās.
Prasības pretendentam: 
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai statistikā;
 • pieredze informācijas apstrādē un analīzē, un darbā ar datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas zināšanas grāmatvedībā;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Darba pienākumu apraksts (docx).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 420,00 (EUR 598,00) līdz Ls 527,00 (EUR 750,00) atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
10.01.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366851.