Darba piedāvājums - referents

Struktūrvienība: 

Uzņēmumu statistikas departaments,
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

Amats: 

Referents

Pamatpienākumi: 
 • sagatavot ikgadējo aktuālo rūpniecības produkcijas klasifikācijas (PRODCOM) nacionālās versijas sarakstu un atbilstošos dokumentus apstiprināšanai Valsts sekretāru sanāksmei un Ministru kabinetam;
 • veikt pirmatnējo un kopsavilkuma datu analīzi un salīdzināšanu šo datu dinamikā par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju;
 • sagatavot un pārbaudīt Rūpniecības un būvniecības statistikas datus publikācijām un informācijas pieprasījumiem;
 • sagatavot metodoloģijas aprakstus, ieviešot izmaiņas, kas nodrošina atbilstību īstermiņa datu laikrindu pārrēķinam uz vienotu bāzi;
 • pārbaudīt Rūpniecības un būvniecības statistikas sagatavotos datus publikācijām un informācijas pieprasījumiem. 
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • darba pieredze ar statistiku saistītā jomā un datu analīzē ilgāka par gadu;
 • pieredze darbā ar datu bāzēm un lielu informācijas apjomu;
 • datorprasmes (MS Office aplikācijas: Word, Excel, PowerPoint);
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pieredze dokumentu virzīšanā apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Amata apraksts ir pieejams šeit (.doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 640,00 līdz euro 700,00

Pieteikšanās termiņš: 
15.11.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.