Darba piedāvājums - Projekta koordinators

Struktūrvienība: 

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments,
Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa

Amats: 

Projekta koordinators

Pamatpienākumi: 
 • vada Eiropas Savienības finansēto programmu projektu (turpmāk – starptautisko projektu) ieviešanu, koordinē projektu norisi arī gadījumos, ja  projekta īstenošanā iesaistītas vairākas struktūrvienības;
 • piedalās Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) noslēgto dotāciju un projektu darbības administrēšanā, ievada projektu izdevumus uzskaites datubāzē, apkopo, analizē un kontrolē projektu izdevumus;
 • plāno un kontrolē  finanšu un darba resursu plūsmas un novērš ar tiem saistītos riskus, sagatavo  Eurostat izsludināto  dotāciju projektu pieteikumu, projektu finanšu pārskata standarta dokumentus;
 • sagatavo operatīvās un regulārās finanšu atskaites, pārskatus par projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;
 • nepieciešamības gadījumā  nodrošina starptautiskās sadarbības saraksti un piedalās starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā;
 • uzrauga un kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalifikācijas prasībām;
 • sagatavo dokumentus izskatīšanai CSP Projektu uzraudzības komitejā, nodrošina komitejas sekretāra funkcijas.
Prasības pretendentam: 
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar ekonomiku, grāmatvedību vai finansēm saistītā jomā;
 • nodokļu likumdošanas un grāmatvedības pārzināšana;
 • pamatzināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem;
 • pieredze starptautisku projektu ieviešanā;
 • pieredze darbā ar datubāzēm;
 • zināšanas un pieredze dokumentu pārvaldībā;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Ar amata aprakstu var iepazīties šeit (doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
10.11.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Motivācijas vēstuli (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt  LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 līdz 2014.gada 12.oktobrim (ieskaitot).  Konsultācijas pa tālruni 67366851.