Darba piedāvājums - Mājsaimniecību apsekojumu intervētājs

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Amats: 

Mājsaimniecību apsekojumu intervētājs Rīgā (trīs vakances)

Pamatpienākumi: 
 • Veikt mājsaimniecību apsekojumus respondentu dzīves vietās, izmantojot apsekojumu programmatūru portatīvajos datoros;
 • Veikt aizpildīto anketu pārbaudi un datu kodēšanu;
 • Nodrošināt apsekojuma laikā iegūto datu konfidencialitāti;
 • Regulāri iesniegt atskaites par paveikto un attaisnojuma dokumentus par transporta izdevumiem. 
Prasības pretendentam: 
 • Labas komunikāciju prasmes;
 • Vismaz vidējā izglītība;
 • Datora lietotāja prasmes;
 • Ja latviešu valoda nav dzimtā, valsts valodas prasme ne zemāka par vidējā līmeņa otro pakāpi (B2);
 • Labas krievu valodas zināšanas;
 • Spēja pielāgoties mainīgam darba režīmam, iespēja strādāt darba dienu vakaros un brīvdienās.

Tiks uzskatīta par priekšrocību iepriekšēja darba pieredze socioloģisko apsekojumu veikšanā, vai līdzīgā darba jomā.

Mēs piedāvājam:

 • pastāvīgu un regulāru darbu, elastīgu darba laiku;
 • kvalitatīvu apmācību pienākumu veikšanai;
 • pēc pārbaudes laika- veselības apdrošināšanu;
 • apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba laikā no pirmās darba dienas.

Darba samaksa - akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši "Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību".

Pieteikšanās termiņš: 
29.08.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366812 vai 67366992.