Darba piedāvājums – juriskonsults

Struktūrvienība: 

Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments,
Juridiskā daļa

Amats: 

Juriskonsults

Pamatpienākumi: 
 • nodrošināt visa veida juridisko atbalstu iestādei;
 • organizēt publiskos iepirkumus;
 • sastādīt un vizēt civiltiesisko un publisko tiesību līgumu projektus; nodrošināt līgumu izpildes kontroli;
 • veikt administratīvo procesu iestādē;
 • veikt administratīvo pārkāpumu procesu iestādē;
 • izvērtēt iestādes sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajam;
 • sagatavot ārējo normatīvo aktu projektus iestādes darbības jomā;
 • juridiski izvērtēt un sniegt atzinumus par citu iestāžu sagatavotajiem ārējo normatīvo aktu projektiem, kas attiecas uz iestādes darbības jomu;
 • izskatīt un sagatavot iestādes rīkojumus un iekšējos normatīvos aktus;
 • saskaņā ar pilnvarām pārstāvēt iestādi citās valsts pārvaldes iestādēs vai tiesā;
 • gatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
 • pieredze jurista amatā. Pieredze jurista amatā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze civiltiesisko līgumu sagatavošanā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze publisko iepirkumu organizēšanā, publisko līgumu sagatavošanā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu procesa iestādē nodrošināšanā;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel);
 • vēlama pieredze darbā ar IBM Notes (Lotus Notes) un IMPULSS lietvedības sistēmu;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

900–1050 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 21. saimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
17.09.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.