Darba piedāvājums - Intervētājs (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments
Interviju organizācijas daļa

Amats: 

Intervētājs (uz noteiktu laiku)
Darba izpildes vieta - A.Paulāna iela 3a, Preiļi, Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrā

Pamatpienākumi: 
  • Izmantojot telefonintervijas, veikt personu un mājsaimniecību izlases veida apsekojumus; saskaņā ar izlašu sarakstiem un apsekojumu norādījumiem;
  • Veikt aizpildīto anketu loģisko kontroli un kodēšanu;
  • Izskaidrot respondentiem apsekojumu mērķus, nozīmi, iegūto datu izmantošanu;
  • Nodrošināt apsekojuma laikā iegūto datu konfidencialitāti.
Prasības pretendentam: 
  • Vismaz vidējā izglītība, kas papildināta ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālām zināšanām, prasme strādāt ar datoru;
  • Valsts valodas prasme ne zemāka par vidējā līmeņa otro pakāpi (B2);
  • Labas krievu valodas zināšanas;
  • Vēlama iepriekšēja darba pieredze socioloģisko apsekojumu jomā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 315.00 (pārbaudes laikā pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās termiņš: 
18.06.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, vai iesniegt un nosūtīt A.Paulāna iela 3a, Preiļi, Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrā. Konsultācijas pa tālruni 67366912 vai 67366812.