Darba piedāvājums - Intervētājs

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Interviju organizācijas daļa

Amats: 

Intervētājs Rīgā (divas vakances)

Pamatpienākumi: 
 • Veikt mājsaimniecību apsekojumus respondentu dzīves vietās;
 • Izskaidrot respondentiem apsekojumu mērķus, nozīmi, iegūto datu izmantošanu;
 • Veikt anketu ievadu apsekojumu programmā portatīvajā datorā;
 • Veikt aizpildīto anketu pārbaudi un datu kodēšanu;
 • Nodrošināt apsekojuma laikā iegūto datu konfidencialitāti;
 • Regulāri iesniegt atskaites par paveikto un attaisnojuma dokumentus par transporta izdevumiem.
Prasības pretendentam: 
 • Labas komunikāciju prasmes;
 • Vismaz vidējā izglītība;
 • Datora lietotāja prasmes;
 • Ja latviešu valoda nav dzimtā, valsts valodas prasme ne zemāka par vidējā līmeņa otro pakāpi (B2);
 • Labas krievu valodas zināšanas;
 • Spēja pielāgoties mainīgam darba režīmam, iespēja strādāt darba dienu vakaros un brīvdienās.

Tiks uzskatīta par priekšrocību iepriekšēja darba pieredze socioloģisko apsekojumu veikšanā, vai līdzīgā darba jomā.

 

Mēs piedāvājam:

 • speciālu apmācību pienākumu veikšanai un apmācību darbam ar apsekojumu datu ievada programmu;
 • regulāru darbu, elastīgu darba laiku;
 • samaksu atkarībā no paveiktā darba apjoma;
 • veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba laikā.
Pieteikšanās termiņš: 
27.02.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366812.