Darba piedāvājums - Intervētājs

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Intervētāju organizācijas daļa

Amats: 

Intervētājs Rīgā- 2 vakances

Pamatpienākumi: 
 • veikt izlases veida apsekojumus respondentu dzīves vietās;
 • izskaidrot respondentiem apsekojumu mērķus, nozīmi, iegūto datu izmantošanu;
 • veikt anketu ievadu apsekojumu programmā portatīvajā datorā;
 • veikt aizpildīto anketu pārbaudi un datu kodēšanu;
 • nodrošināt apsekojuma laikā iegūto datu konfidencialitāti;
 • regulāri iesniegt atskaites par paveikto un attaisnojuma dokumentus par transporta izdevumiem.
Prasības pretendentam: 
 • iepriekšēja darba pieredze socioloģisko apsekojumu veikšanā, vai līdzīgā darba jomā;
 • labas komunikāciju prasmes;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • datora lietotāja prasmes;
 • ja latviešu valoda nav dzimtā, valsts valodas prasme ne zemāka par vidējā līmeņa otro pakāpi (B2);
 • labas krievu valodas zināšanas;
 • spēja pielāgoties mainīgam darba režīmam, iespēja strādāt darba dienu vakaros un brīvdienās.

Mēs piedāvājam:

 • speciālu apmācību pienākumu veikšanai un apmācību darbam ar apsekojumu datu ievada programmu;
 • regulāru darbu, elastīgu darba laiku;
 • samaksu atkarībā no paveiktā darba apjoma.
   
Pieteikšanās termiņš: 
07.10.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366812.