Darba piedāvājums - Intervētājs

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments
Interviju organizācijas daļa

Amats: 

Intervētājs
Darba izpildes vieta: Rīga 2 vakances

Pamatpienākumi: 
  • Veikt personu un mājsaimniecību izlases veida apsekojumus, saskaņā ar izlašu sarakstiem un apsekojumu norādījumiem;
  • Veikt aizpildīto anketu loģisko kontroli un kodēšanu;
  • Izskaidrot respondentiem apsekojumu mērķus, nozīmi, iegūto datu izmantošanu;
  • Nodrošināt apsekojuma laikā iegūto datu konfidencialitāti.
Prasības pretendentam: 
  • Vismaz vidējā izglītība, kas papildināta ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālām zināšanām, prasme strādāt ar datoru;
  • Valsts valodas prasme ne zemāka par vidējā līmeņa otro pakāpi (B2);
  • Labas krievu valodas zināšanas;
  • Vēlama iepriekšēja darba pieredze socioloģisko apsekojumu jomā.
Pieteikšanās termiņš: 
08.03.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366912 vai 67366812.