Darba piedāvājums - Informācijas sistēmu administrators

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Interviju organizācijas daļa

Amats: 

Informācijas sistēmu administrators (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
  • apsekojumu datu plūsmas starp intervētājiem un CSP nodrošināšana;
  • apsekojumu izlašu sarakstu sagatavošana, izdruka, sadale starp intervētājiem, izsūtīšana, saņemšana un apkopošana;
  • jaunpieņemto  intervētāju apmācība darbam ar datu ievada programmām;
  • intervētāju savākto apsekojumu datu apkopošana.
Prasības pretendentam: 
  • augstākā izglītība ar datorzinātnēm saistītās nozarēs;
  • pieredze MS Access datu bāzes izveidošanā un uzturēšanā;
  • valsts valodas prasme ne zemāka par vidējā līmeņa augstāko pakāpi (B2).
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 430.00 (atbilstoši darba pieredzei profesionālajā jomā)

Pieteikšanās termiņš: 
24.05.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366912 vai 67366812.