Darba piedāvājums - Grāmatvedis (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments,
Finanšu un resursu uzskaites daļa

Amats: 

Grāmatvedis (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • grāmatvedības uzskaite norēķinos par iekšzemes un ārvalstu komandējumiem, dienesta braucienu izdevumiem;
 • komandējuma braucienu apdrošināšanas polišu uzskaite;
 • komandējumu apdrošināšanas pieteikšana, noformēšana, polises karšu uzsniegšana;
 • komandējuma un saimniecisko izdevumu norēķinu pārbaude, apstrāde un uzskaite;
 • atskaišu sagatavošana par komandējuma izdevumiem Eiropas Savienības darba grupu dalībniekiem;
 • iestādes karšu izdevumu uzskaite un pārskatu sagatavošana;
 • iestādes pārstāvniecības izdevumu uzskaite;
 • Eiropas Savienības finansēto programmu projektu izdevumu pārskatu sagatavošana;
 • VK informācijas sistēmas “e-Kase” maksājumu ievads no datnēm, kontu izrakstu un kontu kopsavilkumu sakārtošana dokumentu reģistros;
 • darījumu apliecinošo kvīšu grāmatiņu reģistrācija VID un atskaišu sagatavošana par izlietojumu un atlikumu CSP.
Prasības pretendentam: 
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • labas prasmes un pieredze komandējumu un saimniecisko izdevumu aprēķinu uzskaitē grāmatvedības Resursu vadības sistēmā “Horizon”;
 • valsts valodas prasme ne zemāka par B līmeņa otro pakāpi;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • pieredze budžeta iestāžu grāmatvedībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 493.00 - Ls 650.00 mēnesī (atbilstoši iepriekšējai darba pieredzei profesionālajā jomā)

Pieteikšanās termiņš: 
02.04.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.