Darba piedāvājums – finanšu resursu uzskaites daļas vadītāja vietnieks

Struktūrvienība: 

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments,
Finanšu resursu uzskaites daļa

Amats: 

Finanšu resursu uzskaites daļas vadītāja vietnieks

Pamatpienākumi: 
 • Organizēt Pārvaldes īstenoto liela apjoma starptautisko projektu grāmatvedību, nodrošināt pareizu Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības uzskaiti iestādes grāmatvedības reģistros atbilstoši finansēšanas plāniem un EK dotācijas līgumu prasībām.
 • Vadīt un nodrošināt saimniecisko darījumu iegrāmatošanas un reģistru kārtošanas uzraudzību, analizēt līdzekļu izlietojumu, veikt grāmatvedības uzskaiti par naudas plūsmām, finanšu resursu izlietojumu un finanšu saistībām resursu vadības sistēmā Horizon atbilstoši Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas uzskaites prasībām.
 • Piedalīties un vadīt ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanu, gada pārskata kopsavilkumu par naudas plūsmu un atbildēt par pārskatu termiņiem un to kvalitāti resursu vadības sistēmā Horizon, Microstrategy un Valsts kases ePārskati datu sistēmās.
 • Dziļi pārzināt iestādes visas grāmatvedības operācijas, pārbaudīt daļas darbinieku sagatavotos pārskatus par nodokļu maksājumiem valsts budžetā, statistikas pārskatu un citu dokumentu precizitāti un pareizību;
 • Kontrolēt daļas uzdevumu izpildi, izstrādāt grāmatvedības uzskaites organizēšanai un kārtošanai nepieciešamos noteikumus;
 • Nodrošināt naudas plūsmas datu salīdzināšanu resursu vadības sistēmā Horizon un Valsts kases izdrukās, apstiprināt apgrozījuma pārskatus, kā arī sagatavot un iesniegt VID PVN atskaites, gada pārskata kopsavilkumus par naudas plūsmu;
 • Nodrošināt atskaišu iesniegšanu VID, organizēt un vadīt dokumentu virzību un akceptēšanu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanas sistēmā EDS;
 • Nodrošināt Pārvaldes inventarizācijas rezultātu vispusīgu analīzi, iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem, organizēt un piedalīties naudas līdzekļu kasē inventarizācijās.
 • Konsultēt, pēc nepieciešamības organizēt konsultāciju sniegšanu grāmatvedības jautājumos.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā,grāmatvedībā vai finansēs;
 • nepieciešama profesionāla pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā valsts pārvaldes iestādē (vismaz 2 gadi, vēlama pieredze vadošā amatā);
 • nepieciešama profesionāla pieredze (vismaz 2 gadi) darbā ar Resursu vadības sistēmu Horizon;
 • zināšanas par grāmatvedības darba organizāciju un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, Horizon);
 • angļu valodas zināšanas;
 • prasme sava darba procesa plānošanā un organizēšanā, labas sadarbības, komunikācijas, prezentācijas prasmes, orientācija uz attīstību.
Mēs piedāvājam: 
 • atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu,
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

1052–1250 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 14. saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa).
 

Pieteikšanās termiņš: 
23.02.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus  - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.