Darba piedāvājums – finanšu analītiķis

Struktūrvienība: 

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments,
Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa

Amats: 

Finanšu analītiķis

Pamatpienākumi: 
 • Sagatavot finanšu pārskatus, apkopot un, no sistēmās pieejamajiem datiem, dažādos griezumos analizēt finanšu resursu izlietojumu atbilstoši Pārvaldes mērķiem un darbības virzieniem. Sagatavot analītisko pārskatu komentārus un  pamatotus priekšlikumus, lai nodrošinātu Pārvaldes vadību ar pilnīgu informāciju par iestādes resursu izmantošanu un optimizācijas iespējām. Līdzdarboties Pārvaldes budžeta projekta izstrādāšanā.
 • Nodrošināt vadību ar regulāru analīzi par naudas plūsmu un finanšu resursu izlietojumu atbilstoši finansēšanas plāniem un tāmēm.
 • Dziļi pārzināt statistikas apakšnozaru darbības virzienus un nodrošināt budžeta izdevumu sadalījumu resursu vadības sistēmā Horizon un Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmā (LSIS) atbilstoši Pārvaldē definētajiem produktiem atbalsta departamentos un daļās, uzņēmumu, makroekonomiskās, lauksaimniecības un vides, cenu, sociālās statistikas jomās saskaņā ar Pārvaldes budžeta līnijām, budžeta izdevumu klasifikāciju un ekonomiskajām kategorijām.
 • Sagatavot analītiskos pārskatus par starptautisko projektu un statistikas produktu finanšu un darba resursu izlietojumu, izmantojot MicroStrategy rīku.
 • Izstrādāt Pārvaldes sniegto pakalpojumu un produktu izmaksu kalkulācijas.
 • Apmācīt nodarbinātos finanšu analīzes un plānošanas jautājumos.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā,grāmatvedībā vai finansēs, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām un kursiem;
 • nepieciešama profesionāla pieredze (vismaz 2 gadi) darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon  un analīzes rīku MicroStrategy, grāmatvedībā, finanšu plānošanā un analīzē;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, PowerPoint, Horizon);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • prasme sava darba procesa plānošanā un organizēšanā, labas sadarbības, komunikācijas, prezentācijas prasmes, orientācija uz attīstību.
Mēs piedāvājam: 
 • atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

940–1000 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 12.1 apakšsaimes II C līmenī (10.mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
23.02.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas  pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.