Darba piedāvājums - Daļas vadītājs

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Iedzīvotāju statistikas daļa

Amats: 

Daļas vadītājs

Pamatpienākumi: 
 • plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Iedzīvotāju statistikas daļas darbu, atbildēt par daļai paredzēto uzdevumu izpildi;
 • atbildēt par pārziņā esošā statistikas sektora darba pilnveidošanu atbilstoši Eiropas Savienības statistiku regulējošo likumdošanas aktu prasībām;
 • nozares jautājumu risināšanā sadarboties ar ministrijām, valsts institūcijām u.c. organizācijām;
 • piedalīties iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanas metodoloģijas pilnveidošanā;
 • piedalīties normatīvo aktu projektu un atzinumu gatavošanā un sniegt priekšlikumus savas kompetences ietvaros.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība demogrāfijā, ekonomikā, ģeogrāfijā, statistikā, socioloģijā vai veselības aprūpē;
 • vēlama pieredze vadošā amatā (vēlams - valsts pārvaldē) ilgāka par gadu;
 • pieredze projektu vadīšanā,
 • profesionālās zināšanas un prasmes nozarei atbilstošā jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (MS Excel,  MS Word);
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts ir pieejams šeit (doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 1000,00 euro līdz 1100,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
05.02.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.