Darba piedāvājums - Daļas vadītājs

Struktūrvienība: 

Cenu statistikas departaments,
Patēriņa cenu indeksu

Amats: 

Daļas vadītājs

Pamatpienākumi: 
 • vadīt Patēriņa cenu indeksu daļu un kontrolēt daļas pārziņā esošo darbu izpildi;
 • organizēt un vadīt patēriņa cenu reģistrācijas darbu;
 • vadīt metodoloģisko darbu par cenu reģistrāciju un patēriņa cenu indeksu aprēķiniem;
 • organizēt cenu statistikas datu uzkrāšanu un nodrošināt informācijas analīzi;
 • piedalīties Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu un atzinumu gatavošanā un sniegt priekšlikumus savas kompetences ietvaros.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā vai matemātikā;
 • vairāk kā gada pieredze vadošā amatā valsts pārvaldē;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze specialitātē;
 • pieredze darbā ar statistikas datiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • patstāvīga analītiskā darba iemaņas;
 • prasme argumentēt, formulēt un izteikt rakstveidā savu viedokli par kompetencē esošiem jautājumiem;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word-profesionāli, Access - pamatzināšanas),
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē.

Amata apraksts ir pieejams šeit.

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

LVL 849,00 (EUR 1209,00) līdz LVL 884,00 (EUR 1258,00) atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
08.01.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.