Darba piedāvājums - Daļas vadītāja vietnieks (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļa

Amats: 

Daļas vadītāja vietnieks (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • vadīt un organizēt uz ISO 9001:2008 balstītas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, uzturēšanas un attīstības procesus Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP): koordinēt, plānot un organizēt Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļas un pārējo CSP struktūrvienību darbību kvalitātes jautājumos;
 • plānot un organizēt CSP Kvalitātes vadības grupas un CSP Metodoloģiskās padomes darbu;
 • veikt ar Eiropas Statistikas Prakses kodeksa ieviešanu valsts statistikas sistēmā saistītus uzdevumus.

Darba pienākumu veikšanas gaitā jāsadarbojas ar CSP struktūvienībām un citām valsts institūcijām – jāprot organizēt, paskaidrot, jāpanāk rezultāts.

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Izglītība vai apmācības kvalitātes vadības jomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze ar kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu saistītā amatā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas par normatīvo aktu projektu izstrādi valsts pārvaldē;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas datorprasmes (Ms Office aplikācijas: Word, Excel, PowerPoint; QPR Process Designer);
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas prezentācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 583.00 (pārbaudes laikā)

Pieteikšanās termiņš: 
08.11.2012
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Pieteikumu (norādot amatu) un aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.