Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienība Atalgojums Pieteikšanās termiņškārtošanas ikona

Vecākais referents (3 vakances)

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Gada nacionālo kontu daļa

800–950 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amati ir klasificēti 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

21.02.2017

Stratēģiskais personālvadības partneris

Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments,
Personāla daļa

1050–1250 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 30. saimes IVB līmenī (11. mēnešalgu grupa).

23.02.2017

Finanšu resursu uzskaites daļas vadītāja vietnieks

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments,
Finanšu resursu uzskaites daļa

1052–1250 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 14. saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa).
 

23.02.2017

Finanšu analītiķis

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments,
Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa

940–1000 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 12.1 apakšsaimes II C līmenī (10.mēnešalgu grupa).

23.02.2017

Datubāzes programmētājs

Informātikas departaments,
Pielietojuma programmatūras izstrādes daļa

900–1100 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 19.4 apakšsaimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).

26.02.2017

Grāmatvedis

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments,
Finanšu resursu uzskaites daļa

835–950 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 14. saimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

28.02.2017

Informācijas sistēmu administrators

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

780–800 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 19.2 apakšsaimes I līmenī (8. mēnešalgu grupa).
 

28.02.2017

Sistēmanalītiķis

Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments,
Izdevniecības daļa

900–1382 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 19.3 apakšsaimes II A līmenī (11. mēnešalgu grupa).

01.03.2017

Vecākais referents 

Sociālās statistikas departaments,
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa

1000–1150 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa).
 

03.03.2017