Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366792 vai 67366853.

Amats Struktūrvienība Atalgojums Pieteikšanās termiņškārtošanas ikona

Vecākais referents

Uzņēmumu statistikas departaments,

Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

līdz 850 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei.

19.03.2018
Vecākais referents

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

835-900 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei.

19.03.2018

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments,
Vides un enerģētikas statistikas daļa

līdz 850,00 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei.

21.03.2018

Vecākais referents

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments,
Vides un enerģētikas statistikas daļa

no 835.00 līdz 950.00 euro, atbilstoši profesionālajai pieredzei.

21.03.2018

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas daļa
 

Līdz 830 eiro, atbilstoši profesionālajai pieredzei.

01.04.2018