Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienība Atalgojums Pieteikšanās termiņškārtošanas ikona

Vecākais referents

Sociālās statistikas departaments,
Darba samaksas statistikas daļa

800-900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

01.05.2017

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa

800–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes saimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

08.05.2017

Vecākais referents

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Gada nacionālo kontu daļa

800–950 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

09.05.2017

Statistikas matemātiķis 

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
Matemātiskā nodrošinājuma daļa

800–1100 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

16.05.2017