Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366792 vai 67366853.

Amats Struktūrvienība Atalgojums Pieteikšanās termiņškārtošanas ikona

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Sociālās statistikas departaments,
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa

800–850 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

26.06.2017

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Matemātiskā nodrošinājuma daļa

800–1100 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

30.06.2017

Vecākais referents

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa

750–830 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

01.07.2017

Vecākais referents

Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

820–950 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

04.07.2017