Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienība Atalgojums Pieteikšanās termiņškārtošanas ikona

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Sociālās statistikas departaments,
Iedzīvotāju statistikas daļa

780–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).
 

20.01.2017

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

780–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes saimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

22.01.2017

Vecākais referents

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
 

850–950 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes saimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa).

25.01.2017

Vecākais referents

Sociālās statistikas departaments,
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa

780–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).
 

31.01.2017

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Sociālās statistikas departaments,
Nodarbinātības statistikas daļa

700–800 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).
 

01.02.2017