Darba kārtība

Darba kārtība

Sēdes datums,  laiks, vieta

Apspriežamie jautājumi

Sēžu protokoli un citi materiāli

23.03.2018. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1.    CSP struktūras organizatoriskās izmaiņas.
2.    Inovāciju statistika.
3.    Citi jautājumi.
 

08.12.2017. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. CSP attīstība Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) ietvaros.
2. Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija – ONAs.
3. Jaunie aspekti Eiropas Statistikas prakses kodeksā.
4. Statistikas biznesa procesu modeļa (The generic statistical business process model GSBPM) ieviešana CSP.
5. Citi jautājumi

Protokols

Videoieraksts

Prezentācijas:

CSP attīstība Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) ietvaros

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija – ONAs
Jaunie aspekti Eiropas Statistikas prakses kodeksā

29.09.2017. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. “Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP 
2. Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
3. Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti
4. Citi jautājumi

Protokols

Prezentācijas:

“Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP

Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti

Oficiālās statistikas programmas aktualitātes

16.06.2017. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. Ģeotelpiskā statistika

2. Datu lietotāja pieredze datu izmantošanā

3. Oficiālās statistikas programmas aktualitātes

4. Citi jautājumi

Protokols

Prezentācijas:

Telpiskā statistika

Datu izmantošana Labklājības ministrijas darbā

30.03.2017. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. Padomes 2016. gada darbības pārskats.
2. Uzņēmumu profilēšana.
3.  Intrastat sistēmas reforma.
4. Oficiālās statistikas programmas aktualitātes.

Protokols

Prezentācijas:

Lielu un kompleksu uzņēmumu profilēšana

Intrastat sistēmas reformas

Oficiālās statistikas programmas aktualitātes

16.12.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

Informatīvā daļa
1.  Granta projekti - mērķi un ieguvumi.
2.  Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā.
 
Diskusijas daļa
Komunikācija ar statistikas lietotājiem.

Protokols

Prezentācijas:

Grantu projekti

Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā

30.09.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1.  Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai.

2.  Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās.

3. Oficiālās statistikas programma 2017. -2019. gadam.

Protokols

Prezentācijas:

Oficiālās statistikas programma 2017. -2019. gadam

Gatavošanās gaita 2021. gada tautas skaitīšanai

Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās

17.06.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība.
2. Nacionālā oficiālā statistika - kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā?
3. Oficiālās statistikas portāls - ar izstrādi saistīto problēmjautājumu apspriešana.
4. Dažādu citu jautājumu apspriešana.

Protokols

Prezentācijas:

Nacionālā oficiālā statistika

Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība

01.03.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. Iepazīšanās ar Statistikas padomes sastāvu;

2. Statistikas likuma prezentācija;

3. Ar darba organizāciju saistītu jautājumu apspriešana;

4. Dažādu citu jautājumu apspriešana.

Protokols

Prezentācijas:

Statistikas nodrošināšanas juridiskais pamats

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā

PielikumsIzmērs
Protokols Nr.1/2016307.5 KB
Prezentācija: Statistikas nodrošināšanas juridiskais pamats345.01 KB
Prezentācija: Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija1.6 MB
Prezentācija: Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā1.33 MB
Protokols Nr.2/2016320.06 KB
Prezentācija: Nacionālā oficiālā statistika1000.18 KB
Prezentācija: Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība1.14 MB
Protokols Nr.3/2016320.19 KB
Prezentācija: Oficiālās statistikas programma 2017. -2019. gadam484.05 KB
Prezentācija: Gatavošanās gaita 2021. gada tautas skaitīšanai925.85 KB
Prezentācija: Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās480.23 KB
Protokols Nr.4/2016324.77 KB
Prezentācija: Komunikācija ar lietotājiem745.27 KB
Prezentācija: Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā994.8 KB
Prezentācija: Grantu projekti654.32 KB
Protokols 1/2017327.54 KB
Prezentācija: Lielu un kompleksu uzņēmumu profilēšana1.14 MB
Prezentācija: Oficiālās statistikas programmas aktualitātes335.09 KB
Prezentācija: Intrastat sistēmas reformas402.26 KB
Protokols 2/2017327.13 KB
Prezentācija: Telpiskā statistika2.75 MB
Prezentācija: Datu izmantošana Labklājības ministrijas darbā738.02 KB
Prezentācija: “Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP212.21 KB
Prezentācija: Oficiālās statistikas programmas aktualitātes629.62 KB
Prezentācija: Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti1015.25 KB
Protokols 3/2017333.17 KB
Prezentācija: Jaunie aspekti Eiropas Statistikas prakses kodeksā511.5 KB
Prezentācija: CSP attīstība Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) ietvaros599.54 KB
Prezentācija: Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija – ONAs1.22 MB
Protokols 4/2017300.86 KB