Darba kārtība

Darba kārtība

Sēdes datums,  laiks, vieta

Apspriežamie jautājumi

Sēžu protokoli un citi materiāli

30.03.2017. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

  

16.12.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

Informatīvā daļa
1.  Granta projekti - mērķi un ieguvumi.
2.  Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā.
 
Diskusijas daļa
Komunikācija ar statistikas lietotājiem.

Protokols Nr.4

Prezentācijas:

Grantu projekti

Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā

30.09.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1.  Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai.

2.  Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās.

3. Oficiālās statistikas programma 2017. -2019. gadam.

Protokols Nr.3

Prezentācijas:

Oficiālās statistikas programma 2017. -2019. gadam

Gatavošanās gaita 2021. gada tautas skaitīšanai

Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās

17.06.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība.
2. Nacionālā oficiālā statistika - kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā?
3. Oficiālās statistikas portāls - ar izstrādi saistīto problēmjautājumu apspriešana.
4. Dažādu citu jautājumu apspriešana.

Protokols Nr.2

Prezentācijas:

Nacionālā oficiālā statistika

Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība

01.03.2016. plkst.: 14:00

Lāčplēša iela 1, Rīga, 504.kab.

1. Iepazīšanās ar Statistikas padomes sastāvu;

2. Statistikas likuma prezentācija;

3. Ar darba organizāciju saistītu jautājumu apspriešana;

4. Dažādu citu jautājumu apspriešana.

Protokols Nr.1

Prezentācijas:

Statistikas nodrošināšanas juridiskais pamats

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā

PielikumsIzmērs
Protokols Nr.1307.5 KB
Prezentācija: Statistikas nodrošināšanas juridiskais pamats345.01 KB
Prezentācija: Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija1.6 MB
Prezentācija: Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā1.33 MB
Protokols Nr.2320.06 KB
Prezentācija: Nacionālā oficiālā statistika1000.18 KB
Prezentācija: Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība1.14 MB
Protokols Nr.3320.19 KB
Prezentācija: Oficiālās statistikas programma 2017. -2019. gadam484.05 KB
Prezentācija: Gatavošanās gaita 2021. gada tautas skaitīšanai925.85 KB
Prezentācija: Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās480.23 KB
Protokols Nr.4324.77 KB
Prezentācija: Komunikācija ar lietotājiem745.27 KB
Prezentācija: Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā994.8 KB
Prezentācija: Grantu projekti654.32 KB