CSP darba grupas un padomes

CSP šobrīd sadarbojas ar šādām sabiedriskajām organizācijām šādos jautājumos:

N.p.k.

Sabiedrisko organizāciju līdzdalība CSP kompetences jautājumos

CSP kontaktpersona/-as

Izveides pamatojums

1.

Energobilances sagatavošana.

2013.gada jūnijā un turpmāk reizi gadā ir plānots pirms energobilances sagatavošanas organizēt darba grupu, kurā iesaistīti Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji.

Līga Meļko,
CSP Vides un enerģētikas statistikas daļas vadītāja,
e-pasts: liga [dot] melko [at] csb [dot] gov [dot] lv

Latvijas energobilances sagatavošanai

2.

Mežsaimniecības statistika

Pārstāvēta Latvijas kokrūpniecības federācija

Andra Lazdiņa,
CSP Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākā referente,
e-pasts: andra [dot] lazdina [at] csb [dot] gov [dot] lv

Mežsaimniecības nozares IKP novērtēšanai

3.

Pēc nepieciešamības: Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

Edīte Miezīte, CSP Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja,
e-pasts: edite [dot] miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv

 

Atsevišķi sadarbības piemēri:

Latvijas Olimpiskā komiteja pēc darba grupas pieprasījuma (izveidota ar Ministru kabineta noteikumiem) sniedza detalizētu informāciju par līdzekļu izlietojumu ilgstošā laika periodā.
Tālākā nākotnē – veidojot starpinstitūciju darba grupu 2019.gadā, pirms 2020.gada lauksaimniecības skaitīšanas sagatavošanas darba grupā tiks piesaistītas arī sabiedriskās organizācijas.