Citas statistikas apkopošanā iesaistītas organizācijas Latvijā

Citas organizācijas un privātie uzņēmumi, kas nodarbojas ar statistisko datu vākšanu, apkopošanu un publicēšanu

Npk.

Iestādes vai uzņēmuma nosaukums

Statistiskie dati un pētījumi

1.

Centrālā vēlēšanu komisija

Vēlētāju attieksme pētījumi

2.Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Dati par bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa darbību

3.

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Pētījumi socioloģijā

 
4.

Pētījuma aģentūra FACTUM

Veic pētījumus par ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem, novērtē reklāmas un mārketinga komunikācijas efektivitāti, zīmolu izpēte, patērētāju pētījumi, produktu testi u.c. pētījumi

5.GfK Custom Research Baltic

Veic pētījumus mārketinga, telekomunikāciju, veselības aprūpes, sabiedriskās domas, klientu apmierinātības, jaunu produktu izstrādes u.c. jomās

6.

Latvijas Fakti

Veic pētījumus par patērētāju sentimenta indikatoru, partiju, ministru un amatpersonu reitingi u.c. pētījumi

7.

Pētījumu aģentūra Data Serviss

 
8.

Pētījumu centrs SKDS

Veic dažāda veida pētījumus, iedzīvotāju aptaujas par sociālekonomiskiem procesiem, zīmoliem, mārketinga pētījumi u.t.t.

9.

TNS Latvia

Veic dažādus mediju, mārketinga un sociālos pētījums