Cenu statistikas departaments

Cenu statistikas departaments

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Lolita Grase 67366678 departamenta direktors Lolita.Grase@csb.gov.lv

 

Patēriņa cenu indeksu daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Nataļja Dubkova 67366644 daļas vadītājs Natalja.Dubkova@csb.gov.lv
Dāvis Liberts 67366867 daļas vadītāja vietnieks Davis.Liberts@csb.gov.lv
Elita Ozoliņa 67366605 vecākais referents Elita.Ozolina@csb.gov.lv
Einārs Siliņš 67366661 vecākais referents Einars.Silins@csb.gov.lv
Baiba Zvirgzdiņa 67366996 vecākais referents Baiba.Zvirgzdina@csb.gov.lv
Ralfs Melbergs 67366616 vecākais referents Ralfs.Melbergs@csb.gov.lv

 

Ražotāju cenu indeksu daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ļubova Ņemsadze 67366783 daļas vadītājs Lubova.Nemsadze@csb.gov.lv
Rita Brice 67366862 daļas vadītāja vietnieks Rita.Brice@csb.gov.lv
Ilvija Vītola 67366813 vecākais referents Ilvija.Vitola@csb.gov.lv
Aļona Ivanova 67366884 vecākais referents Alona.Ivanova@csb.gov.lv
Dzintra Junge 67366753 vecākais referents Dzintra.Junge@csb.gov.lv
Anita Merca 67366784 vecākais referents Anita.Merca@csb.gov.lv
Nataļja Drabova 67366837 vecākais referents Natalja.Drabova@csb.gov.lv
Jūlija Jeļina 67366798 vecākais referents Julija.Jelina@csb.gov.lv
Avita Zandberga 67366617 referents Avita.Zandberga@csb.gov.lv