Pirmie soļi CSP mājaslapā

Sākumlapu veido dažādas zonas:

Navigācijas josla
Izvēlne kreisajā pusē
Centrālā josla
Labās malas bloki
Apakšējā josla
 

Navigācijas josla


 Kreisajā pusē ir attēlots iestādes nosaukums, kas ir pieejams jebkurā apakšsadaļā. Klikšķis uz šīs ikonas aizvedīs Jūs uz sākumlapu.

Navigācijas joslas vidū atrodas piecas galvenās sadaļas jeb "ieejas durvis" uz CSP mājaslapas saturu.

- Publicēti statistiskie dati dažādos formātos, tai skaitā publikācijas un metodoloģijas un viss par to, kā un kur iegūt nepieciešamo informāciju.

 - Viss par to, kā uzņēmumiem un iestādēm iesniegt pārskatus CSP, informācija par dažādiem iedzīvotāju apsekojumiem.

- Normatīvie akti, kas regulē CSP darbību, statistikas organizāciju Latvijā un ES, kā arī dokumenti par kvalitāti statistikā un klasifikāciju katalogs.

 - Viss par CSP kā organizāciju: kontakti, organizācijas struktūra, darba piedāvājumi, iepirkumi, gada pārskati, budžets un vēsture, kā arī citu iestāžu mājaslapas, kurās tiek apkopota statistiskā informācija.

 - Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, u.c. informācija, kas informācijas lietotājiem palīdz orientēties CSP mājaslapā un datubāzēs, bet datu iesniedzējiem jeb respondentiem atrisināt jautājumus par pārskatu iesniegšanu.

Labajā pusē atrodas:

Augšējais meklētājs palīdzēs atrast saturu, kas publicēts mājaslapā. Saturu ir iespējams filtrēt pēc tā veida, piemēram, termins, lapa, metodoloģija, darba piedāvājumi, notikumi.
Apakšējais meklētājs palīdzēs atrast nepieciešamo tabulu datubāzē.

Valodu pārslēgs, lai izvēlētos saturu latviski vai angliski.

Burtu izmēra pārslēgs, lai izvēlētos satura attēlojumu standarta burtu izmērā, lielākiem, vai mazākiem burtiem.

Sekot CSP twitera kontam, lai lasītu CSP jaunumus un sazinātos ar CSP.

E-pasta adrese, lai sazinātos ar CSP.

Vietnes karte, lai apskatītu visas CSP mājaslapas sadaļas un apakšsadaļas kā satura rādītāju.


Izvēlne kreisajā pusē


Pirmo bloku veido biežāk izmantotie e-rīki.

Uzņēmumiem un iestādēm, kas pārskatus CSP iesniedz elektroniski.

  Šeit uzņēmumi var uzzināt kādi pārskati tiem jāiesniedz.

  Tiem, kas vēlas elektroniski uzdot jautājumu vai nosūtīt iesniegumu.

  Liels statistisko datu apjoms par dažādām tēmām ar iespēju pašam veidot savu tabulu un lejupielādēt datus.

Otro bloku veido biežāk izmantotās jeb "Ātrās saites".

Galvenie rādītāji - tās tabulas ar svarīgākajiem statistiskajiem rādītājiem par Latviju.

Infografikas - CSP izgatavotie infografiki par dažādām tēmām: jauniešiem, lauksaimniecības produkciju u.c.

Inflācijas kalkulators - šeit ir iespēja ātri uzzināt inflācijas rādītāju.

Klasifikāciju katalogs - informācija par visām valsts statistikā izmantotajām klasifikācijām: izmantotā kodēšanas sistēma, institūcijām, kuras pārziņā ir attiecīgā klasifikācija u.c. informācija. Šeit lielākoties ir pieejams arī visu CSP pārziņā esošo klasifikāciju saturs.

Iepirkumi - informācija par izsludinātajiem iepirkumiem, iepirkumu uzvarētājiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistīta vispārīga informācija.

Darba piedāvājumi - šeit tiek publicēti visi aktuālie darba sludinājumi un darba iespējas CSP.

Institucionālie sektori - šeit ir iespējams atrast uzņēmumu sarakstus atbilstoši institucionālajiem sektoriem, tos lejupielādēt, iegūt palīdzību u.t.t.

Trešo bloku veido "Statistikas tēmas" - tematiski sakārtota CSP publicetā statistiskā informācija.


Centrālā josla


Pirmo bloku centrālajā joslā veido CSP jaunākie notikumi:

 • preses ziņojumi par dažādām statistikas tēmām,
 • informācija par:
  • iznākušajām statistiskajām publikācijām,
  • jaunākajām atjaunotajām un precizētajām tabulām datubāzē,
  • sanāksmēm un pasākumiem CSP.

Spiežot lasīt "vairāk", varat atlasīt preses ziņojumus pēc iznākšanas gada un tēmas vai caurlūkot tos kā kalendāru pa dienām, nedēļām, mēnešiem vai gadiem. Arhīvs ir pieejams, sākot no 2006.gada. Šeit ir iespējams arī pieteikties CSP jaunumu saņemšanai e-pastā.

Otro bloku centrālajā joslā veido CSP plānotie notikumi.
  Spiežot lasīt "vairāk", varat šogad paredzētos preses ziņojumus atlasīt pēc tēmas vai caurlūkot tos kā kalendāru pa dienām, nedēļām vai mēnešiem.


Labās malas bloki


Jaunākie dati par četriem populārākajiem rādītājiem:

 • patstāvīgi iedzīvotāju skaits pēc tautas skaitīšanas datiem;
 • patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem;
 • inflācija (patēriņa cenu pārmaiņām);
 • reālā IKP izmaiņas (IKP pieaugums/samazinājums salīdzināmajās cenās).

Zem aktuālās statistikas atrodas atslēgvārdu mākonis, tādejādi uzklikšķinot uz atslēgvārdu ir iespēja iegūt būtiskāko informāciju par to.

Labajā augšējā stūrī atrodas kalendārs, kur iespējams pa dienām, nedēļām, mēnešiem vai gadiem caurlūkot CSP iepriekš publicētos un turpmāk paredzētos notikumus (iesk. preses ziņojumus par dažādām tēmām). Arhīvs ir pieejams no 2006.gada, nākamie preses ziņojumi viena gada ietvaros.

Labajā pusē zem kalendāra atrodas CSP twitera konta bloks, tādejādi šeit ir iespēja lasīt jaunākās CSP ziņas un kļūt par CSP twitera konta sekotāju.

Labās malas apkašā atrodas zona dažādiem baneriem, piemēram, statistika skolēniem un skolotājiem, e-parskats u.c.

 

Apakšējā josla


Apakšējā josla nemainās visās mājaslapas sadaļās. Tā satur svarīgāko informāciju par CSP kā iestādi:

 • tās atrašanās vieta kartē;
 • tālruņu katalogs
 • saites uz citu valsts statistikā iesaistīto iestāžu mājaslapām, citu valstu statistikas iestādēm;
 • sadaļa "Viegli lasīt" par to, kas mēs esam un ko darām;
 • CSP darba piedāvājumi;
 • izsludinātie iepirkumi.