Par Intrastat

Uzņēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES dalībvalsti vai ievedot preces no ES dalībvalsts, ir jādeklarē attiecīgi preču izvedums vai ievedums Intrastat pārskata veidlapās atbilstoši šo preču Kombinētās nomenklatūras astoņu zīmju kodam, norādot preču vērtību latos, svaru, daudzumu papildmērvienībās, partnervalsti, un darījuma veida kodu.

Intrastat statistikas pārskati nav jāiesniedz visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču izvedumu un ievedumu uz/no ES dalībvalstīm. Intrastat pārskati jāiesniedz tiem pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz noteikto robežvērtību. Noteiktā robežvērtība ļauj izslēgt no pārskatu iesniedzēju uzņēmumu loka tos, kuru veiktie darījumi ar ES dalībvalstīm vērtības izteiksmē nav tik nozīmīgi. (lasīt vairāk)

Atvērt Intrastat HELPDESK