Par inflācijas kalkulatoru

Ja nepieciešams aprēķināt patēriņa cenu pārmaiņas (inflāciju) Jūsu izvēlētā periodā, izmantojiet Inflācijas kalkulatoru.

 

Piemērs patēriņa cenu indeksa pielietošanai indeksācijā

Indeksēšanas mērķis ir kompensēt inflācijas nelabvēlīgo ietekmi uz naudas vērtību. Visbiežāk šim nolūkam izmanto kopējo patēriņa cenu indeksu, kas pieejams inflācijas kalkulatorā.

Piemēram, 2012. gada 1. janvārī (atsauces periodā) vērtība ir EUR 711. Lai noteiktu, kāda ir jaunā indeksētā vērtība 2012. gada beigās, ir jālieto PCI par periodu no 2011. gada decembra līdz 2012. gada decembrim.

No datubāzu tabulas “PATĒRIŅA CENU INDEKSI GRUPĀS UN APAKŠGRUPĀS (2010=100)” iegūst nepieciešamos cenu indeksus:

1) PCI 2011. gada decembrī (atsauces periodā) – 105,1

2) PCI 2012. gada decembrī (pārskata periodā) – 106,8

Izmantojot šos datus, aprēķina jauno vērtību:

EUR 711 x 106,8/ 105,1 = EUR 711 x 1,016 = EUR 722,38

Jaunā vērtība ir par 1,6 % lielāka nekā sākotnējā (atsauces perioda) vērtība. Pieaugums atbilst inflācijai 2012. gadā.


PCI aprēķina periods ir mēnesis, tāpēc CSP nevar sniegt datus par konkrētu dienu vai nedēļu.

Kompensācijas mērķiem var izmantot arī atsevišķu patēriņa grupu cenu indeksus, vai arī kādas nozares vai nozaru grupas ražotāju cenu indeksus.

Datubāze

Patēriņa cenas - mēnešu dati»  ikgadējie dati»
Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Citi piemēri

Pārtikas indeksēšana

No datubāzu sadaļas Patēriņa cenas mēnešu dati tabulas “PATĒRIŅA CENU INDEKSI GRUPĀS UN APAKŠGRUPĀS”, izvēloties grupu "Pārtika (01.1)", cenu pārmaiņas "(2010=100)" un attiecīgo periodu (vispirms 2011. gada decembri, pēc tam 2012. gada decembri), iegūst nepieciešamos cenu indeksus:

1) PCI 2011. gada decembrī (atsauces periodā) – 107,6

2) PCI 2012. gada decembrī (pārskata periodā) – 111,4

Izmantojot šos datus, aprēķina jauno vērtību:

EUR 711 x 111,4/ 107,6 = EUR 711 x 1,035 = EUR 724,50

Jaunā vērtība ir par 3.5 % lielāka nekā sākotnējā (atsauces perioda) vērtība. Pieaugums atbilst attiecīgās preču un pakalpojumu grupas inflācijai 2012. gadā.

Pakalpojumu indeksēšana

No datubāzu sadaļas Patēriņa cenas mēnešu dati tabulas “PATĒRIŅA CENU INDEKSI GRUPĀS UN APAKŠGRUPĀS”, izvēloties grupu "Pakalpojumi", cenu pārmaiņas "(2010=100)" un attiecīgo periodu (vispirms 2011. gada decembri, pēc tam 2012. gada decembri), iegūst nepieciešamos cenu indeksus:

1) PCI 2011. gada decembrī (atsauces periodā) – 101,0

2) PCI 2012. gada decembrī (pārskata periodā) – 101,5

Izmantojot šos datus, aprēķina jauno vērtību:

EUR 711 x 101,0/ 101,5 = EUR 711 x 0,995 = EUR 707,45

Jaunā vērtība ir par 0.5 % (100 % - 99.5 %) mazāka nekā sākotnējā (atsauces perioda) vērtība. Samazinājums atbilst attiecīgās preču un pakalpojumu grupas deflācijai 2012. gadā.


Sakarā ar datu elektroniskas apstrādes tehnoloģijas specifiku uz skaitļu noapaļošanas rēķina iespējamas nelielas atšķirības starp publicētajiem datiem un informācijas lietotāju veiktajiem aprēķiniem.