Nodokļi (nodokļu ieņēmumi)

Aktuālo informāciju par VID adminsitrējamiem nodokļu ieņēmumiem (budžeta ieņēmumu daļas izpildi) atradīsiet Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

Valsts kases mājaslapā tiek publicēti gada un mēneša pārskati par konsolidētā kopbudžeta izpildi.

 

CSP datubāzēs publicēta informācija par vispārējās valdības sektora ieņēmumiem:

Valdības finanses - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»