E-pārskata lietošana

Skatīt video par statistikas pārskatu aizpildīšanu elektroniski (e-pārskats)


e-pārskata lietošana


Citi jautājumi par pārskatiem

Ja nezināt, kur Jums jāiesniedz pārskati, zvaniet pa tālr. 67366879, 67366636; 67366723.