Ārvalstu tiešās investīcijas

Informāciju par ārvalstu tiešajām investīcijām apkopo un savā mājaslapā publicē Latvijas banka.

 

CSP turpmāk publicēs tikai datus par nefinanšu investīcijām. CSP datubāzē pieejama vēsturisko datu sērija par ārvalstu investīcijām (1992.-2010.gads)

Investīcijas - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»