Anonimizēti individuālie dati

Zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem pieejami anonimizēti individuālie dati.

Lai veicinātu statistiskās informācijas padziļinātu analīzi un tās izmantošanu dažādu pētījumu veikšanai, CSP nodrošina iespēju izmantot anonimizētu individuālo statistisko informāciju mācību, kā arī pētnieciskiem un zinātniskiem mērķiem, tajā pašā laikā stingri ievērojot statistiskās konfidencialitātes principus. Mācību mērķiem ir sagatavotas speciālas apsekojumu datnes, kuras ir iespējams lejuplādēt.


Savukārt, zinātniskiem mērķiem izmantojamu anonomiziētu individuālo statistisko informāciju iespējams iegūt, aizpildot pieteikumu un noslēdzot līgumu.

Kādiem mērķiem ir pieejama anonimizētā individuālā statistiskā informācija?

Anonimizētu individuālo statistisko informāciju drīkst izmantot tikai zinātniskiem vai pētnieciskiem nolūkiem, turklāt tā rezultātam ir jānodrošina ieguvums visai sabiedrībai.

Anonimizētu individuālo informāciju nevar iegūt nezinātniskiem nolūkiem, attiecīgi tā netiek izsniegta administratīviem mērķiem, nodokļu un citu maksājumu aprēķinu mērķiem, tāpat tā netiek izsniegta izmantošanai komercdarbībā.

Kas jādara, lai iegūtu anonimizētu individuālo statistisko informāciju?

Lai iegūtu anonimizētu individuālo statistisko informāciju, jāaizpilda un jānosūta CSP aizpildīta pieteikuma veidlapa. Veidlapu Jūsu varat lejupielādēt šeit . Pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas CSP 10 darba dienu laikā paziņos lēmumu. Par statistiskās informācijas izmantošanu tiks slēgts līgums, kas noteiks Jūsu tiesības un pienākumus.

Kādu statistisko apsekojumu anonimizētus datus var iegūt?

CSP piedāvā izmantot Darbaspēka apsekojuma, Mājsaimniecību budžeta pētījuma,  EU-SILC (Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem), Iedzīvotāju veselības apsekojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apsekojuma anonimizētus datus (un citus atbilstoši CSP Konfidencialitātes padomes lēmumam).

Apsekojumu veidlapas varat apskatīt sadaļā Respondentiem/Veidlapas: Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika, Informācijas sabiedrības procesu statistika

Kādus datus es saņemšu, ja man būs nepieciešams izmantot anonimizētu individuālo statistisko informāciju?

Jums tiks nodoti iepriekš minēto apsekojumu individuālie dati (respondentu līmenī), kurā tiks veiktas darbības, lai novērstu respondentu identificēšanas iespējas, piemēram, ģeogrāfiskie rādītāji norādīti tikai reģionu vai novadu līmenī, norādītas plašākas vecuma grupas, samazināta detalizācijas pakāpe utt.

Ar anonimizācijas metožu aprakstu var iepazīties CSP iekšējā normatīvajā aktā „Anonimizētu personu apsekojumu datņu sagatavošanas, nodošanas un maksas noteikšana kārtība .

Kādā veidā dati tiks nodoti?

Dati Jums tiks nodoti ierakstīti CD datu nesējā. Atceraties, ka līgumā ir norādīti datu izmantošanas nosacījumi, kā arī pēc pētījuma mērķa sasniegšanas saņemtie dati ir jāizdzēš. Ar līguma tekstu Jūs varat iepazīties šeit  .