Visstraujākais iedzīvotāju skaita samazinājums 2009. un 2010. gadā

31.07.2012

Centrālā statistikas pārvalde ir sagatavojusi iedzīvotāju skaita pārrēķinu laika posmam no 2001. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 1.janvārim, kā arī migrācijas statistiku par 2000.–2010.gadu.

Laika posmā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 1. janvārim Latvijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 340 tūkstošiem – par 211,4 tūkstošiem migrācijas rezultātā un 128,6 tūkstošiem negatīvā dabiskā pieauguma dēļ.

Visstraujākais iedzīvotāju skaita samazinājums bija vērojams 2009. un 2010. gadā, kad iedzīvotāju skaits samazinājās attiecīgi par 1,9% un 2,1%. Šajos divos gados migrācijas un negatīvā dabiskā pieauguma rezultātā Latvijā iedzīvotāju skaits samazinājās par 84,4 tūkstošiem. Salīdzinājumam – pēc tautas skaitīšanas datiem trešajā lielākajā Latvijas pilsētā Liepājā bija 76,6 tūkst. iedzīvotāju.

2011. gada dati liecina, ka iedzīvotāju skaits neturpina samazināties tik strauji kā divos iepriekšējos gados – migrācijas saldo ir par 10 tūkstošiem mazāks nekā 2010.gadā, tomēr iedzīvotāju skaita samazinājums dabiskās kustības un starptautiskās migrācijas rezultātā (32,8 tūkstoši) bija ceturtais augstākais rādītājs pēdējo 11 gadu laikā.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas, tūkstošos

Iedzīvotāju skaita sadalījums pēc dzimuma un vecuma (ar viena gada intervālu) 2001.–2010.gada sākumā tiks publicēts 2012.gada 28.septembrī. Publicējot iedzīvotāju skaitu pēc vecuma, iespējams, tiks nedaudz precizēts arī kopējais iedzīvotāju skaits attiecīgajā gadā.

 

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Iedzīvotāju statistikas daļa vadītāja
Tālr. 67366847
Baiba Zukula