Vispārējās valdības parāds 2015. gadā samazinājās

20.10.2016

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2015. gadā bija 309,0 milj. eiro jeb 1,3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds uz gada beigām – 8 846,3 milj. eiro jeb 36,3 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2016. gada oktobra notifikācijasrezultāti.

Budžeta deficīts 2015. gadā bija 309,0 milj. eiro, kas ir par 60,4 milj. eiro mazāks nekā gadu iepriekš. To samazināja proficīts pašvaldību konsolidētajā kopbudžetā 79,9 milj. eiro apmērā pretēji deficītam 51,0 milj. eiro apmērā 2014. gadā.

Centrālās valdības budžeta deficīts 2015. gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir pieaudzis par 18,6 milj. eiro un sasniedz 421,5 milj. eiro.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2016. gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2012

2013

2014

2015

 

Budžeta deficīts (-) / pārpalikums (+), milj. eiro

  Vispārējā valdība

-181,9

-206,6

-369,4

-309,0

   Centrālā valdība

-83,1

-25,6

-402,9

-421,5

   Pašvaldības

-52,1

-100,2

-51,0

79,9

   Sociālās apdrošināšanas fonds

-46,7

-80,8

84,5

32,6

 

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās, milj. eiro

9 020,0

8  892,7

9 616,3

8 846,3

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, milj. eiro

21 848,5

22 774,0

23 607,9

24 348,5

 

Procentos pret IKP

Vispārējās valdības budžeta deficīts (-)

-0,8

-0,9

-1,6

-1,3

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

41,3

39,0

40,7

36,3

Salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas gada pārskatā norādītajiem naudas plūsmas datiem, kur 2015. gadā konsolidētā kopbudžeta deficīts bija 373,5 milj. eiro jeb 1,5 % no IKP, CSP aprēķinātais budžeta deficīts atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām ir par 64,5 milj. eiro jeb 0,27 % mazāks.

Atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām veiktas korekcijas, no valdības sektora bilances izslēdzot finanšu darījumus, neitralizējot ES fondu ietekmi, iekļaujot uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto kapitālsabiedrību datus. Bez tam koriģētas arī debitoru prasības un kreditoru saistības, kā arī veiktas citas korekcijas.

Līdz šim publicētie sociālās apdrošināšanas apakšsektoradati par iepriekšējiem gadiem ir koriģēti sakarā ar ikgadējo vienreizējo maksājumu no 2. līmeņa pensiju kapitāla uz valsts sociālās apdrošināšanas budžetu pārrēķiniem.  

 

Vispārējās valdības budžeta deficīts sadalījumā pa apakšsektoriem 2012.–2015. gadā, % no IKP

  

2016. gada oktobra notifikācijas aprēķinos izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts sociālās, apdrošināšanas aģentūras, CSP, Rīgas domes, Valsts nekustamo īpašumu aģentūras un ārvalstu fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu dati.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, vispārējās valdības budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0%.

Informāciju par visu ES dalībvalstu 2016. gada oktobra notifikācijas rezultātiem Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat publicēs 21.oktobrī.

Plašāka informācija par Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju pieejama CSP mājaslapas sadaļā “Valdības finanses”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Vija Veidemane
Valsts finanšu daļa
E-pasts: Vija [dot] Veidemane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366963