Vispārējās valdības budžeta deficīts 2014. gadā bija 1,5% no IKP

21.10.2015

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2014. gada beigās bija 366,1 milj. eiro jeb 1,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds sasniedza 9 625,7 milj. eiro jeb 40,6 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2015. gada oktobra notifikācijas1 rezultāti.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2015. gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2011

2012

2013

2014

 

Budžeta deficīts (-) / pārpalikums (+), milj. eiro

  Vispārējā valdība

-682,2

-179,2

-203,4

-366,1

   Centrālā valdība

-396,7

-83,1

-25,6

-402,9

   Pašvaldības

-103,4

-52,1

-100,2

-51,0

   Sociālās apdrošināšanas fonds

-182,1

-44,0

-77,6

87,8

 

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās, milj. eiro

8 667,0

9 020,0

8  892,7

9 625,7

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, milj. eiro

20 244,4

21 810,5

22 762,9

23 693,9

 

Procentos pret IKP

Vispārējās valdības budžeta deficīts (-)

-3,4

-0,8

-0,9

-1,5

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

42,8

41,4

39,1

40,6

 

Salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas gada pārskatā norādītajiem naudas plūsmas datiem, kur 2014. gadā konsolidētā kopbudžeta deficīts bija 397,3 milj. eiro jeb 1,7% no IKP, CSP aprēķinātais budžeta deficīts atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām ir par 31,2 milj. mazāks.

Atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām veiktas korekcijas, lai aprēķinos ievērotu uzkrājuma principu, no valdības sektora bilances izslēgti finanšu darījumi, neitralizēta ES fondu ietekme, iekļauti uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto kapitālsabiedrību dati, koriģētas debitoru prasības, kreditoru saistības, kā arī veiktas citas korekcijas.

Iepriekš publicētie vispārējās valdības budžeta deficīta un parādadati par iepriekšējiem gadiem ir pārrēķināti, ņemot vērā Eiropas Savienības statistikas biroja “Eurostat”ieteiktos metodoloģiskos pilnveidojumus dialogvizītes laikā 2015. gada maijā. Lielāko ietekmi uz pārrēķinu rezultātiem ir devusi Uzturlīdzekļu garantijas fonda neatgūstamo maksājumu iekļaušana valdības izdevumos, radio frekvenču spektra joslas lietošanas tiesību izsoļu atspoguļošana valdības ieņēmumos, Eiropas Savienības fondu atmaksu korekcijas.       

Vispārējās valdības budžeta deficīts sadalījumā pa apakšsektoriem2011. – 2014. gadā, % no IKP

2015. gada oktobra notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, CSP, Rīgas domes un ārvalstu fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu dati.

Informāciju par visu ES dalībvalstu 2015. gada oktobra notifikācijas rezultātiem ES statistikas birojs „Eurostat” publicēs 21. oktobrī.

Plašāka informācija par Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju pieejama CSP tīmekļa vietnē sadaļā „Valdības finanses”.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0%.

Papildu informācija:
Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
Tālr.: 67366963