Vispārējās valdības budžeta deficīts 2013.gadā samazinājies līdz 1.0% no IKP

23.04.2014

 

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2013. gada beigās bija 223.8 milj. eiro jeb 1.0% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds – 8 873.3 milj. eiro jeb 38.1 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2014.gada aprīļa notifikācijas1 rezultāti.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2014.gada aprīļa notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

 

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj. eiro

  Vispārējā valdība

-1 484.8

-716.0

-293.6

-223.8

   Centrālā valdība

-971.2

-421.1

-190.3

-29.6

   Pašvaldības

-61.5

-114.6

-61.7

-121.9

   Sociālās apdrošināšanas fonds

-452.1

-180.3

-41.6

-72.3

 

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās. milj. eiro

8 096.4

8 526.6

9 012.6

8 873.3

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās. milj. eiro

18 190.2

20 311.8

22 082.7

23 315.5

 

Procentos pret IKP

Vispārējās valdības sektora deficīts (-)

-8.2

-3.5

-1.3

-1.0

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

44.5

42.0

40.8

38.1

Salīdzinājumā ar Valsts kases operatīvajiem datiem, kas par 2013. gadu uzrādīja valsts konsolidētā kopbudžeta deficītu 128.4 milj. eiro jeb 0.6 % no IKP, budžeta deficīts, kas aprēķināts atbilstoši Eiropas kontu sistēmas EKS’ 95 metodoloģiskajām prasībām ir par 95.4 milj.eiro jeb 0.4% no IKP lielāks.

Būtiskākās korekcijas ar negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžetu (deficīta palielinājums):

  • valdības ieguldījumi finanšu iestādēs un uzņēmumos (Valsts kases dati) – korekcija par 62.7 milj.eiro jeb 0.3% no IKP;
  • uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto valsts un pašvaldību kontrolēto un finansēto komersantu bilance (CSP dati) – korekcija par 46.7 milj. eiro jeb 0.2% no IKP;
  • nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi (Finanšu ministrijas aprēķins) – par 21.4 milj. eiro jeb 0.1% no IKP;
  • korekcija par ieņēmumiem no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas tirdzniecības (Valsts kases dati) – par 10.8 milj. eiro jeb 0.05% no IKP.

Vienlaikus ir veiktas arī korekcijas ar pozitīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu (deficīta samazinājums):

  • korekcijas prasībām pret debitoriem (Valsts kases dati) –  par 40.0 milj. eiro jeb 0.2% no IKP;
  • korekcija par privatizācijas ieņēmumiem (Ekonomikas ministrijas un Valsts kases dati) – par 9.6 milj. eiro jeb 0.04% no IKP.

 

Vispārējās valdības budžeta deficīts sadalījumā pa apakšsektoriem 2010.-2013.gadā, % no IKP

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014.gada aprīļa notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas, CSP, kā arī Rīgas Domes dati.

Eiropas Savienības statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2014. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem nāks klajā 23. aprīlī.

 

Papildu informācija:
Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
tālr.: 67366963

 


1 Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3.0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60.0%.