Vispārējās valdības budžeta deficīts 2013. gadā bija 0,9% no IKP

21.10.2014

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2013. gada beigās bija 199,6 milj. eiro jeb 0,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds – 8 875,9 milj. eiro jeb 38,2% no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2014. gada oktobra notifikācijas1 rezultāti.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2014. gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2010

2011

2012

2013

Budžeta deficīts (-) / pārpalikums (+), milj. eiro

  Vispārējā valdība

-1 496,2

-696,0

-185,8

-199,6

  Centrālā valdība

-983,3

-395,3

-72,9

-16,9

  Pašvaldības

-59,9

-117,8

-66,5

-100,2

  Sociālās apdrošināšanas fonds

-453,0

-182,9

-46,4

-82,5

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās. milj. eiro

8 496,5

8 659,1

9 012,6

8 875,9

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās. milj. eiro

18166,2

20 297,4

22 043,0

23 221,9

Procentos pret IKP

Vispārējās valdības budžeta deficīts (-)

-8,2

-3,4

-0,8

-0,9

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

46,8

42,7

40,9

38,2

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parādadati ir pārrēķināti, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regulas Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010) jaunās prasības. Detalizēta informācija par veiktajām izmaiņām datos pieejama šeit.

Salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas (FM) gada pārskatā norādītajiem naudas plūsmas datiem, kur 2013. gadā konsolidētā kopbudžeta deficīts bija 127,6 milj. eiro jeb 0,547% no IKP, CSP aprēķinātais budžeta deficīts atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām ir par 72,0 milj. eiro jeb 0,31% no IKP lielāks.

Atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām veiktas korekcijas, lai aprēķinos ievērotu uzkrājuma principu, no valdības sektora bilances izslēgti finanšu darījumi, neitralizēta ES fondu ietekme, iekļauti uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto kapitālsabiedrību dati, koriģētas debitoru prasības, kreditoru saistības, kā arī veiktas citas korekcijas.

Vispārējās valdības budžeta deficīts sadalījumā pa apakšsektoriem
2010.–2013. gadā, % no IKP

2014. gada oktobra notifikācijas aprēķinos ir izmantoti FM, Valsts kases, CSP, kā arī Rīgas domes dati.

Informāciju par visu ES dalībvalstu 2014. gada oktobra notifikācijas rezultātiem ES statistikas birojs Eurostat publicē 21. oktobrī.

 

Papildu informācija:
Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
tālr.: 67366963Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0% un valdības parāda attiecība pret IKPfaktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0%.