Vispārējās valdības budžeta deficīts 2012.gadā samazinājies līdz 1,3 % no IKP

21.10.2013

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2012.gada beigās bija 203,3milj. latu (289,3 milj. eiro) jeb 1,3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds – 6 305,8  milj. latu  (8 972,4 milj. eiro) jeb 40,6 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2013. gada oktobra notifikācijas[1] rezultāti, kuri sagatavoti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2013. gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

        

 2009.gads2010.gads2011.gads2012.gads

Deficīts (-)

Vispārējā valdībamilj. latu-1 276.9-1 040.7-508.6-203.3

milj. eiro

-1 816.8-1 480.8-723.6-289.3
Centrālā valdībamilj. latu-733.1-682.4-302.9-132.4

milj. eiro

-1043.2-971.0-430.9-188.3
Pašvaldībasmilj. latu-226.5-43.1-80.0-42.3

milj. eiro

-322.2-61.4-113.8-60.2
Sociālās apdrošināšanas fondsmilj. latu-317.3-315.2-125.7-28.6

milj. eiro

-451.4-448.5-178.9-40.8
Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigāsmilj. latu4 826.15 682.15 974.46 305.8
milj. eiro6 866.98 084.98 500.88 972.4
Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenāsmilj. latu13 070.412 784.114 275.215 519.8
milj. eiro18 597.618 190.220 311.822 082.6
Procentos pret IKP
Vispārējās valdības sektora deficīts (-)-9.8-8.1-3.6-1.3
Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās36.944.441.940.6

 

Notifikācijas aprēķinos ir galvenokārt izmantoti atbilstoši nacionālajai likumdošanai par budžeta un finanšu vadību apkopotie Finanšu ministrijas dati, kas par 2012.gadu uzrādīja vispārējās valdības sektora budžeta pārpalikumu 27,0 milj. latu (38,4 milj. eiro) apmērā jeb 0,2% no IKP.

Savukārt saskaņā ar Eiropas kontu sistēmas EKS’95 metodoloģiskajiem noteikumiem veiktās korekcijas, kas valdības finanšu statistikas jomā aprēķinos prasa ievērot uzkrājuma nevis naudas plūsmas principu, no valdības sektora bilances izslēgt finanšu darījumus, budžeta pārpalikuma vietā uzrāda budžeta deficītu.

Būtiskākās negatīvās korekcijas saistītas ar valdības ieguldījumiem finanšu iestādēs un uzņēmumos, uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto valsts un pašvaldību kontrolēto un finansēto komersantu bilances iekļaušanu notifikācijas datos, kā arī ES fondu ietekmes neitralizēšanu.


[1] Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3.0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60.0%.

Detalizētāka informācija pieejama CSP datubāzē.

Papildu informācija:
Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
tālr.: 67366963