Vispārējās valdības budžeta deficīts 2012. gadā samazinājies līdz 1.2 % no IKP

19.04.2013

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2012. gada beigās bija 187.2 milj. latu jeb 1.2 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds – 6 309.2 milj. latu jeb 40.7 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2013. gada aprīļa notifikācijas[1] rezultāti, kuri sagatavoti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2013. gada aprīļa notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2009.g.

2010.g.

2011.g.

2012.g.

 

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj. latu

  Vispārējā valdība

-1 276.9

-1 040.7

-508.6

-187.2

  Centrālā valdība

-733.1

-682.4

-302.9

-122.2

  Pašvaldības

-226.5

-43.1

-80.0

-36.4

  Sociālās apdrošināšanas fonds

-317.3

-315.2

-125.7

-28.6

 

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās. milj. latu

4 826.1

5 682.1

5 974.4

6 309.2

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās. milj. latu

13 070.4

12 784.1

14 275.2

15 520.5

 

Procentos pret IKP

Vispārējās valdības sektora deficīts (-)

-9.8

-8.1

-3.6

-1.2

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

36.9

44.4

41.9

40.7

Salīdzinājumā ar Valsts kases operatīvajiem datiem, kas par 2012. gadu uzrādīja valsts konsolidētā kopbudžeta pārpalikumu 19.1 milj. latu jeb 0.1 % no IKP, budžeta izdevumi, kas aprēķināti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas EKS’ 95 metodoloģiskajām prasībām, ir pārsnieguši ieņēmumus un uzrāda deficītu. Atšķirība starp CSP un Valsts kases datiem ir 206.4 milj. latu jeb 1.3% no IKP, un to veido vairākas korekcijas.

Būtiskākās korekcijas ar negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžetu (deficīta palielinājums):

  • valdības ieguldījumi finanšu iestādēs un uzņēmumos (Valsts kases dati) – korekcija par 94.8 milj.latu jeb 0.6% no IKP;
  • uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto valsts un pašvaldību kontrolēto un finansēto komersantu bilance (CSP dati) – korekcija par 56.2 milj. latu jeb 0.4% no IKP;
  • ES fondu finanšu datu korekcijas (Finanšu ministrijas ES fondu vadības informācijas sistēmas dati) – par 42.2 milj. latu jeb 0.3% no IKP;
  • korekcija par budžetā saņemtajiem iepriekšējos gados neizlietotajiem līdzekļiem (Finanšu ministrijas ES fondu vadības informācijas sistēmas dati) – par 28.4 milj. latu jeb 0.2% no IKP;
  • korekcijas saistībām pret kreditoriem (Valsts kases dati) –  par 22.1 milj. latu jeb 0.1% no IKP.

Vienlaikus ir veiktas arī korekcijas ar pozitīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu (deficīta samazinājums):

  • nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi (Finanšu ministrijas aprēķins) – par 25.9 milj. latu jeb 0.2% no IKP;
  • korekcija par privatizācijas ieņēmumiem (Ekonomikas ministrijas un Valsts kases dati) – par 13.0 milj. latu jeb 0.1% no IKP.

    

2013. gada aprīļa notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas, CSP, kā arī Rīgas Domes dati.

Eiropas Savienības statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2013. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem nāks klajā 22. aprīlī.

 

Papildu informācija:
Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
tālr.: 67366963

 


[1] Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3.0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60.0%.