Viena mājsaimniecības locekļa ikdienas izdevumu segšanai būtu nepieciešams 431 eiro mēnesī

19.03.2014

Lai arī mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi1 pakāpeniski palielinās, pieaugums nespēj nosegt tēriņu summu, kuru mājsaimniecības norādīja kā nepieciešamu mēneša izdevumu segšanai, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 2013.gadā veiktā ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma dati.

2012.gadā izdevumu apjoms, kuru mājsaimniecības nosauca kā nepieciešamu ikdienas izdevumu segšanai, bija 399 eiro (280 lati) uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, kamēr to rīcībā esošie ienākumi bija tikai 320 eiro (225 lati). 2013.gadā mājsaimniecības uzskatīja, ka nepieciešamo izdevumu segšanai nepieciešams jau 431 eiro (303 lati), kas ir par 32 eiro (23 latiem) jeb par 8% vairāk nekā pirms gada. 2013.gada ienākumu dati tiks apkopoti līdzīgā apsekojumā šogad, kurš sācies martā un ilgs līdz jūnija beigām.

Ienākumu nepietiekamību apstiprina arī atbildes uz jautājumu par to, cik viegli vai grūti mājsaimniecības spēj segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. Apsekojuma dati liecina, ka pēdējā gada laikā pieaudzis to mājsaimniecību īpatsvars, kurām tas izdodas ar lielām grūtībām.

Atbilžu sadalījums jautājumā par grūtībām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus
2012. un 2013.gadā
(procentos)

 

2012

2013

Ar lielām grūtībām

22,8

27,0

Ar grūtībām

30,5

29,6

Ar nelielām grūtībām

31,5

28,6

Samērā viegli

12,1

11,4

Viegli

2,7

3,0

Ļoti viegli

0,4

0,4

Vissaspringtākā situācijā bija mājsaimniecībās, kurās dzīvo pāris ar trim un vairāk bērniem līdz 18 gadiem, mājsaimniecībās, kurās ir viens pieaugušais ar bērniem, kā arī vientuļo pensionāru mājsaimniecībās.

Atbilžu sadalījums jautājumā par grūtībām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus 2013.gadā

(procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

CSP dati liecina, ka ekonomiskā situācija ir pasliktinājusies tieši vientuļo pensionāru mājsaimniecībās. 2013.gadā starp mājsaimniecībām, kurās dzīvoja viena par 65 gadiem vecāka persona, strauji pieauga tādu mājsaimniecību skaits, kurām bija ļoti grūti segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. 2012.gādā tādu atbildi norādīja 28,1% no visām šāda tipa mājsaimniecībām, bet 2013.gadā – jau 36,5%. Līdzīga tendence, lai arī ne tik izteikta, bija mājsaimniecībās, kurās bērnu audzina viens pieaugušais. Ja 2012.gadā ļoti grūti segt nepieciešamos ikdienas izdevumus bija 31,2% no visām šāda tipa mājsaimniecībām, tad 2013.gadā – 34,1%.

Datu avots par mājsaimniecību rīcībā esošiem ienākumiem un to pietiekamību ir CSP veiktais 2013. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojums. Tajā aptaujāti 6,3 tūkstoši mājsaimniecību un intervēti 12 tūkstoši respondentu vecumā no 16 gadiem.

 

 

Papildu informācija:
Viktors Veretjanovs
Sociālās statistikas departamenta
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
tālrunis 67366609

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Rīcībā esošie ienākumi – naudas ienākumi no algota darba; naudas izteiksmē pārrēķinātais darba ņēmēja natūrā gūtais ienākums, izmantojot firmas vai dienesta auto privātām vajadzībām; ienākumi vai zaudējumi, kas gūti no pašnodarbinātības; saņemtās pensijas un pabalsti; regulāra naudas palīdzība no citām mājsaimniecībām; peļņa no noguldījumu procentiem, dividendēm, akcijām; ienākumi, ko saņēmuši bērni līdz 16 gadiem; ienākumi no īpašuma izīrēšanas; saņemtā summa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sakarā ar ienākuma nodokļa pārmaksu (par saimnieciskās darbības veikšanu, attaisnotajiem izdevumiem – izglītību, ārstniecību u.tml.).