Vidējās meža atjaunošanas izmaksas – no 557 līdz 662 eiro uz hektāru

30.06.2015

2014. gadā Latvijā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 557 līdz 662 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas1, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Salīdzinoši 2013. gadā tās bija no 566 līdz 630 eiro uz vienu hektāru.

2014. gadā vislielākās meža atjaunošanas vidējās izmaksas, kurās ietilpst augsnes sagatavošana, stādu un stādīšanas izmaksas, bija meža zemes trešās kvalitātes grupas1 mežos (662,35 eiro/ha), bet viszemākās – meža zemes pirmās kvalitātes grupasmežos (557,73 eiro/ha).

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas (eiro/ha) bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā meža kopšanas izmaksas, kurās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana, Latvijā bija vidēji no 218 līdz 240 eiro par hektāru. Vislielākās meža kopšanas izmaksas 2014. gadā bija meža zemes trešās kvalitātes grupas mežos (239,90 eiro/ha).

2014. gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē bija 16,44 eiro, bet starpcirtē – 20,78 eiro. Mežizstrādes izmaksas attiecas uz galveno cirti, kurā meža gabals tiek izcirsts gandrīz pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam.

Salīdzinot ar 2013. gadu, mežizstrādes vidējās izmaksas 2014. gadā galvenajā cirtē samazinājušās par 4,3%, bet starpcirtei saglabājušās iepriekšējā gada līmenī. Kopējo mežizstrādes izmaksu lielumu galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka un transporta izmaksas, tai skaitā, pielietotās tehnikas izmaksas. Starpcirtē ciršanas darbi tiek veikti izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršana tiek veikta gandrīz pilnībā.

Mežizstrādes izmaksas (eiro/m3) bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

1 Pirmajai meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs. Otrajai meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa. Trešajai meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis. Ceturtajai meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

 

Plašāka informācija par vidējām meža atjaunošanas, kopšanas un mežizstrādes izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Mežsaimniecība".

Papildu informācija:
Alda Jirgensone
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366745