Vidējās meža atjaunošanas izmaksas no 275 līdz 418 Ls uz hektāru

11.07.2013

Kopējās meža atjaunošanas vidējās izmaksas 2012. gadā Latvijā bija no 275 līdz 418 Ls uz hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. 2011. gadā šīs izmaksas bija no 313 līdz 435 Ls uz hektāru.

Meža atjaunošanas vidējās izmaksās uz hektāru ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu un stādīšanas izmaksas. Augsnes sagatavošanas un stādīšanas izmaksas 2012. gadā vislielākās bija meža zemes 2. kvalitātes grupas* mežos, bet viszemākās meža zemes 1. kvalitātes grupas* mežos.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas (Ls / ha)

Meža kopšanas izmaksas Latvijā vidēji bija no 121 līdz 148 Ls uz hektāru. Meža kopšanas izmaksās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana. Vislielākās meža kopšanas izmaksas 2012. gadā bija meža zemes 4. kvalitātes grupas mežos*.

Mežizstrādes izmaksas attiecas uz galveno cirti, kurā meža gabals tiek izcirsts gandrīz pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam.

Kopējo mežizstrādes izmaksu lielumu galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, tai skaitā, pielietotās tehnikas izmaksas. 2012.gadā kopējās 1 kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē bija 12,09 Ls, bet starpcirtē – 14,06 Ls.

Starpcirtē ciršanas darbi tiek veikti izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršana tiek veikta gandrīz pilnībā. Salīdzinot ar 2011. gadu, kopējās mežizstrādes vidējās izmaksas 2012. gadā galvenajā cirtē saglabājušās iepriekšējā gada līmenī, bet starpcirtei salīdzinājumā ar 2011. gadu samazinājušās par  4,9%.

Mežizstrādes izmaksas (Ls / m3)

 

* 1.meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
  2.meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
  3.meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
  4.meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

 

Papildu informācija:
Alda Jirgensone
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366745