Vidējās darba samaksas pieauguma temps ir stabils

30.08.2013

Vidējā darba samaksa valstī vienmērīgi aug, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie jaunākie dati. Bruto darba samaksa 2013. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 2012. gada 2. ceturksni pieaugusi par 4,7% no 481 līdz 503 latiem.

Salīdzinot ar šā gada 1. ceturksni, bruto darba samaksa valstī pieauga par 3,8% no 485* līdz 503 latiem. Sabiedriskajā sektorā kāpums bija 6,0%, privātajā – 2,6%, bet vispārējās valdības sektorā – 4,5%.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Privātajā sektorā bruto darba samaksa šā gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar pērnā gada 2. ceturksni pieauga straujāk nekā sabiedriskajā – par 5,3% (no 459 līdz 483 latiem). Sabiedriskajā sektorā kāpums bija 3,9% (no 520 līdz 540 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – 5,2% (no 466 līdz 491 latam).

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pa sektoriem

 

2012

2.cet.

2013

1.cet.

2013

2.cet.

Pārmaiņas, %

2013 2.cet. pret

2012 2.cet.

2013 2.cet. pret

2013 1.cet.

Pavisam

481

485*

503

4.7

3.8

Privātajā sektorā

459

471*

483

5.3

2.6

Sabiedriskajā sektorā

520

510

540

3.9

6.0

no tā

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

466

469

491

5.2

4.5

Darbinieku skaitā ietverot arī algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītos bezdarbniekus, mēneša vidējā bruto darba samaksa šā gada 2. ceturksnī bija 500 lati. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2. ceturksnī minētajos darbos piedalījās vidēji 8,8 tūkst. bezdarbnieku.

Mēneša vidējā neto darba samaksa šā gada 2. ceturksnī bija 361 lats. Gada laikā, samazinoties inflācijai, tās reālais pieaugums sasniedza 5,2%, kas pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā pārsniedza nominālās neto darba samaksas pieaugumu (5,1%).

Mēneša vidējās neto darba samaksas pārmaiņas
(%pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2012. gada 2. ceturksni, darba samaksa pieauga visās nozarēs, izņemot transportu un uzglabāšanu, kur vērojams kritums par 0,8%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa  pa saimniecisko darbību veidiem 2013.gada 2.ceturksnī
(%pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Visstraujāk darba samaksa pieauga ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 15,5%, kur, salīdzinot ar pērnā gada 2. ceturksni, samazinājās darbinieku skaits, bet atalgojuma fonds pieauga. Lielākas atalgojuma pārmaiņas bija vērojamas arī valsts pārvaldē – par 8,8%, būvniecībā – par 8,6%, finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – par 8%.

Citu pakalpojumu nozarē, kā sabiedrisko un citu organizāciju darbība, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana; frizieru, skaistumkopšanas, apbedīšanas un citi pakalpojumidarba samaksa augusi par 7,4%. Informācijas un komunikācijas pakalpojumos pieaugums bijis 7,2%.

Valsts pārvaldē, finanšu un apdrošināšanas, kā arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē atalgojums audzis straujāk gan regulārās darba samaksas, gan neregulāro prēmiju un piemaksu pieauguma dēļ (neregulārajās piemaksās tiek ietverta arī kompensācija par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu, atvaļinājuma pabalsts).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem (latos)

 

2012

2.cet.

2013

1.cet.*

2013

2.cet.

Pārmaiņas, %

2013 2.cet. pret

2012 2.cet.

2013 2.cet. pret

2013 1.cet.

Pavisam

481

485

503

4.7

3.8

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

445

452

471

5.7

4.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

480

534

554

15.5

3.8

Apstrādes rūpniecība

443

442

463

4.7

4.8

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

716

643

720

0.6

12.1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

499

469

514

2.9

9.7

Būvniecība

436

457

474

8.6

3.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

408

423

432

6.0

2.0

Transports un uzglabāšana

563

511

558

-0.8

9.1

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

314

314

325

3.7

3.4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

760

842

814

7.2

-3.2

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1016

1067

1098

8.0

2.9

Operācijas ar nekustamo īpašumu

414

416

427

3.2

2.7

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

595

588

602

1.2

2.4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

430

430

452

5.1

5.2

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

573

590

624

8.8

5.7

Izglītība

406

410

418

3.1

2.1

Veselība un sociālā aprūpe

453

448

473

4.5

5.6

Māksla, izklaide un atpūta

399

400

420

5.4

5.0

Citi pakalpojumi

392

403

421

7.4

4.6

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

__________________

Paskaidrojumi.

Datu avots: individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Šajā informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā santīmus.

Aprēķinot vidējo darba samaksu, algoto darbinieku skaits tiek pārrēķināts normālā darba laika vienībās, tā novēršot dažādu darba slodžu atalgojuma atšķirības.

*Dati precizēti.

Papildu informācija:
Lija Luste, Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366917